Home
Welkom bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Houten. Op deze website kunt u informatie vinden over de kerkdiensten, verenigingsleven, kerkelijke activiteiten, gemeente-avonden en nog veel meer. Daarnaast zijn er interessante links te vinden naar diverse, externe, websites.

Voor alle, op de website vermelde data, geldt : "Zo de HEERE wil en wij leven mogen".

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u graag te ontmoeten tijdens onze kerkdiensten en/of activiteiten.

 
 • Meditatie

  Zeg tegen de dochter van Sion: ‘Zie uw Koning komt tot u, zachtmoedig, rijdende op een ezel, en wel op een veulen, het jong van een lastdragende ezelin.’

  Zeker is het dat u niet tot Hem komt of Hem tot u doet naderen. Hij is te hoog en te ver voor u- u kunt Hem niet tot u brengen. Met al uw inspanning, moeite en werk kunt u Hem niet bereiken, zodat u niet zou kunnen roemen, als had u Hem door uw verdienste en waardigheid tot u gebracht. Nee, lieve mens, alle verdienste en waardigheid kan hier niets bewerken.

  Er is niets dan enkel tekortkoming en onwaardigheid aan uw kant- en enkel genade en barmhartigheid aan Gods kant! Hier ontmoeten de arme en de rijke elkaar, zoals David in de Psalmen zegt. In onze tekst wordt de schandelijke en onchristelijke leer van de vrije wil verdoemd; alle mensenleer, die zegt dat wij moeten beginnen en de eerste steen leggen, namelijk dat wij uit kracht van de vrije wil als eerste God zoeken en tot Hem komen, Hem navolgen en op die manier Zijn genade verwerven.

  Behoed uzelf, behoed uzelf, voor dit vergif, het is de leer van de duivel, waardoor de hele wereld verleid is. Voordat u God aanroept of zoekt, moet Hij reeds gekomen zijn en u gevonden hebben, zoals Paulus zegt: ‘Maar hoe kunnen zij God aanroepen, als zij niet eerst geloven?

  Hoe kunnen zij geloven, als zij niet eerst horen? Hoe kunnen zij horen als er niet eerst gepredikt is? En hoe kunnen zij prediken, als zij niet eerst gezonden worden?’ (vgl. Romeinen 10: 14-15).

  God moet de eerste steen leggen en in u beginnen, zodat u Hem zoekt en bidt. Hij is er al, als u begint en zoekt. Is Hij er echter niet, dan hecht u slechts waarde aan zonde, en zoveel groter zonde, als u groter en heiliger werk verricht, en daardoor alleen een onverbeterlijke huichelaar wordt. Vraagt u echter: ‘Hoe moet ik dan beginnen rechtvaardig te worden, of wat moet ik doen dat God in mij begint?’ Antwoord: wel, hoort u dan niet, dat geen doen, geen beginnen, in u is om rechtvaardig te worden, net zomin als het voortgaan en het voleinden in u te vinden is?

  Alleen bij God is het beginnen, voortgaan en voleinden!

  Daarom, leer nu hier uit het evangelie, hoe het gaat als God begint om ons rechtvaardig te maken, en wat het begin daarvan is. Er is geen ander begin dat dat Uw Koning tot u komt en in u begint. Dat gaat zo: het evangelie moet allereerst komen, dat moet gepredikt en gehoord worden, daarin hoort en leert u dat al het uwe niets is, en enkel zonde. (….) Zie, daar begint uw zaligheid, daar laat u uw werk los en wanhoopt aan uzelf, omdat u hoort en ziet dat al het uwe zonde en niets is –zoals het evangelie u zegt- dat is het begin en daar neemt u uw Koning aan, hangt Hem aan, roept Zijn genade aan, en vertroost u met Zijn goedheid, dat is met Zijn genade.

  Zie, dát betekent ‘Uw Koning komt tot u’: Niet u zoekt Hem, Hij zoekt u; niet u vindt Hem, Hij vindt u. Want de predikers komen van Hem, niet van u. Hun prediking komt van Hem, niet van u. Het geloof komt van Hem, niet van u. En alles wat het geloof in u werkt, komt van Hem, niet van u. Om deze reden moet u niet vragen waar u beginnen moet om rechtvaardig te worden, want er is bij ons geen begin, dan alleen waar deze Koning komt en gepredikt wordt.

   

   

  Maarten Luther


  lees verder